"DTP-SOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zakup i wdrożenie technologii w postaci oprogramowania”

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej oraz wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez wdrożenie innowacji procesowej w postaci automatyzacji procesu sprzedaży i dystrybucji produktów cyfrowych – kluczy licencyjnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 377 860,00 PLN

 

 

www.mapadotacji.gov.pl